A62

Tumpach, Josef. Bibliografie české katolické literatury náboženské od roku 1828 až do konce roku 1913 : Výdáno v pamět osmdesátiletého jubilea "Casopisu katolického duchovenstva" a padesatiletého jubilea "Dědictví sv. Prokopa". Sest. Jos. Tumpach a Ant. Podlaha. V Praze, Nákl, Dědictví sv. Prokopa, 1912-23.5 v. (2319p.). LC 63-56674.
Find a copy

Books and periodical articles in a classified listing with an index in volume five.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License